Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metrów sześciennych na godzinę na Gallon (fluid, US) per minute: 1 Metrów sześciennych na godzinę [m³/h] = 4,402 867 539 302 5 Gallon (fluid, US) per minute [gpm]


Przelicz Metrów sześciennych na godzinę na Gallon (fluid, US) per minute