Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metrów sześciennych na sekundę na Cubic foot per minute: 1 Metrów sześciennych na sekundę [m³/s] = 2 118,880 003 289 3 Cubic foot per minute [cfm]


Przelicz Metrów sześciennych na sekundę na Cubic foot per minute