Metrów sześciennych na sekundę -> Gallon (fluid, US) per second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metrów sześciennych na sekundę na Gallon (fluid, US) per second: 1 Metrów sześciennych na sekundę [m³/s] = 264,172 052 358 15 Gallon (fluid, US) per second [gps]Przelicz Metrów sześciennych na sekundę na Gallon (fluid, US) per second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Metrów sześciennych na sekundę [m³/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gallon (fluid, US) per second [gps]'.