Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrodżul na Erg: 1 Mikrodżul [µJ] = 10 Erg


Przelicz Mikrodżul na Erg