Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej

1 Mikrofarad [µF]

=   1,0×10-15 Gigafarad [GF]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Mikrofarad na Gigafarad


Mikrofarad / µF   ->   Gigafarad / GF