Mikrokatal -> Milikatal

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej




Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrokatal na Milikatal: 1 Mikrokatal [µkat] = 0,001 Milikatal [mkat]



Przelicz Mikrokatal na Milikatal:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Aktywności enzymatycznej'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Mikrokatal [µkat]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Milikatal [mkat]'.