Mikrokatal -> µmol/min

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrokatal na µmol/min: 1 Mikrokatal [µkat] = 59,999 999 88 µmol/minPrzelicz Mikrokatal na µmol/min:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Aktywności enzymatycznej'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Mikrokatal [µkat]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'µmol/min'.

Mikrokatal -> µmol/min