Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikroluks na Lumen/cm²: 1 Mikroluks [µlx] = 0,000 000 000 1 Lumen/cm²


Przelicz Mikroluks na Lumen/cm²