Mikrometr słupa rtęci -> Inch of mercury

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrometr słupa rtęci na Inch of mercury: 1 Mikrometr słupa rtęci [µmHg] = 0,000 039 370 078 275 118 Inch of mercury [inHg]Przelicz Mikrometr słupa rtęci na Inch of mercury:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Mikrometr słupa rtęci [µmHg]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Inch of mercury [inHg]'.

Mikrometr słupa rtęci -> Inch of mercury