Mikrometr słupa rtęci -> Metr słupa wody

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrometr słupa rtęci na Metr słupa wody: 1 Mikrometr słupa rtęci [µmHg] = 0,000 013 595 475 598 539 Metr słupa wody [mH2O]Przelicz Mikrometr słupa rtęci na Metr słupa wody:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Mikrometr słupa rtęci [µmHg]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Metr słupa wody [mH2O]'.