Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrometr słupa rtęci na Milimetr słupa wody: 1 Mikrometr słupa rtęci [µmHg] = 0,013 595 475 598 539 Milimetr słupa wody [mmH2O]


Przelicz Mikrometr słupa rtęci na Milimetr słupa wody