Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej

1 Mikrometr słupa rtęci [µmHg]

=   1,933 678 010 697 1×10-5 Pound per square inch [psi]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Mikrometr słupa rtęci na Pound per square inch


Mikrometr słupa rtęci / µmHg   ->   Pound per square inch / psi