Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikromho na Kilosiemens: 1 Mikromho [µ℧] = 0,000 000 001 Kilosiemens [kS]


Przelicz Mikromho na Kilosiemens