Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikroradian na Stopień: 1 Mikroradian [µrad] = 0,000 057 295 779 513 082 Stopień [°]


Przelicz Mikroradian na Stopień