Mikrosiemens -> 1/Ω

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrosiemens na 1/Ω: 1 Mikrosiemens [µS] = 0,000 001 1/ΩPrzelicz Mikrosiemens na 1/Ω:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przewodność elektryczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Mikrosiemens [µS]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku '1/Ω'.