Mikrosiwert na godzinę -> Gray na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrosiwert na godzinę na Gray na godzinę: 1 Mikrosiwert na godzinę [µSv/h] = 0,000 001 Gray na godzinę [Gy/h]Przelicz Mikrosiwert na godzinę na Gray na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Mikrosiwert na godzinę [µSv/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gray na godzinę [Gy/h]'.