Mikrosiwert na godzinę -> Mikrosiwert na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrosiwert na godzinę na Mikrosiwert na sekundę: 1 Mikrosiwert na godzinę [µSv/h] = 0,000 277 777 777 777 78 Mikrosiwert na sekundę [µSv/s]Przelicz Mikrosiwert na godzinę na Mikrosiwert na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Mikrosiwert na godzinę [µSv/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Mikrosiwert na sekundę [µSv/s]'.