Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrosiwert na godzinę na Rem na rocznie: 1 Mikrosiwert na godzinę [µSv/h] = 0,876 6 Rem na rocznie [rem/y]


Przelicz Mikrosiwert na godzinę na Rem na rocznie