Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrosiwert na rocznie na Milisiwert na godzinę: 1 Mikrosiwert na rocznie [µSv/y] = 0,000 000 114 077 116 130 5 Milisiwert na godzinę [mSv/h]Przelicz Mikrosiwert na rocznie na Milisiwert na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Mikrosiwert na rocznie [µSv/y]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Milisiwert na godzinę [mSv/h]'.

Przelicz Mikrosiwert na rocznie na Milisiwert na godzinę (Dawki promieniowania)