Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrosiwert na rocznie na Milisiwert na rocznie: 1 Mikrosiwert na rocznie [µSv/y] = 0,001 Milisiwert na rocznie [mSv/y]


Przelicz Mikrosiwert na rocznie na Milisiwert na rocznie