Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrosiwert na rocznie na Nanosiwert na rocznie: 1 Mikrosiwert na rocznie [µSv/y] = 1 000 Nanosiwert na rocznie [nSv/y]


Przelicz Mikrosiwert na rocznie na Nanosiwert na rocznie