Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrosiwert na sekundę na Gray na godzinę: 1 Mikrosiwert na sekundę [µSv/s] = 0,003 6 Gray na godzinę [Gy/h]


Przelicz Mikrosiwert na sekundę na Gray na godzinę