Mikrosiwert na sekundę -> Nanosiwert na rocznie

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrosiwert na sekundę na Nanosiwert na rocznie: 1 Mikrosiwert na sekundę [µSv/s] = 31 557 600 000 Nanosiwert na rocznie [nSv/y]Przelicz Mikrosiwert na sekundę na Nanosiwert na rocznie:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Mikrosiwert na sekundę [µSv/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Nanosiwert na rocznie [nSv/y]'.

Mikrosiwert na sekundę -> Nanosiwert na rocznie