Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrosteradian na Dezisteradian: 1 Mikrosteradian [µsr] = 0,000 01 Dezisteradian [dsr]


Przelicz Mikrosteradian na Dezisteradian