Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrowat na Gigawat: 1 Mikrowat [µW] = 1,0E-15 Gigawat [GW]


Przelicz Mikrowat na Gigawat