Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrowat na Joule na sekundę: 1 Mikrowat [µW] = 0,000 001 Joule na sekundę [J/s]


Przelicz Mikrowat na Joule na sekundę