Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrowat na erg na sekundę: 1 Mikrowat [µW] = 10 erg na sekundę [erg/s]


Przelicz Mikrowat na erg na sekundę