Mikrowat -> kcal/s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrowat na kcal/s: 1 Mikrowat [µW] = 0,000 000 000 238 845 896 627 5 kcal/sPrzelicz Mikrowat na kcal/s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Mocy / Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Mikrowat [µW]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'kcal/s'.