Mila morska na godzinę -> Feet per minute

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mila morska na godzinę na Feet per minute: 1 Mila morska na godzinę [nm/h] = 101,268 503 937 01 Feet per minute [fpm]Przelicz Mila morska na godzinę na Feet per minute:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Mila morska na godzinę [nm/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Feet per minute [fpm]'.