Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mila morska na godzinę na Kilometr na godzinę: 1 Mila morska na godzinę [nm/h] = 1,851 998 4 Kilometr na godzinę [km/h]Przelicz Mila morska na godzinę na Kilometr na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Mila morska na godzinę [nm/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilometr na godzinę [km/h]'.

Przelicz Mila morska na godzinę na Kilometr na godzinę (Prędkości)