Miles per gallon (Imperial) -> Gallons per 100 miles (Imperial)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Miles per gallon (Imperial) na Gallons per 100 miles (Imperial): 1 Miles per gallon (Imperial) = 100 Gallons per 100 miles (Imperial)Przelicz Miles per gallon (Imperial) na Gallons per 100 miles (Imperial):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Zużycie paliwa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Miles per gallon (Imperial)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gallons per 100 miles (Imperial)'.