Miles per gallon (Imperial) -> Miles per gallon (US)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Miles per gallon (Imperial) na Miles per gallon (US): 1 Miles per gallon (Imperial) = 0,832 566 371 681 42 Miles per gallon (US) [MPG]Przelicz Miles per gallon (Imperial) na Miles per gallon (US):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Zużycie paliwa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Miles per gallon (Imperial)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Miles per gallon (US) [MPG]'.