Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milibar na Inch of mercury: 1 Milibar [mBar] = 0,029 529 980 164 712 Inch of mercury [inHg]


Przelicz Milibar na Inch of mercury