Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milibar na Torr: 1 Milibar [mBar] = 0,750 061 505 043 41 Torr


Przelicz Milibar na Torr