Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milidaraf na 1/Farad: 1 Milidaraf = 0,001 1/Farad


Przelicz Milidaraf na 1/Farad