Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milidżul na Kiloelektronowolt: 1 Milidżul [mJ] = 6 241 506 363 094 Kiloelektronowolt [keV]


Przelicz Milidżul na Kiloelektronowolt