Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milidżul na Kilowatogodzina: 1 Milidżul [mJ] = 0,000 000 000 277 777 777 777 78 Kilowatogodzina [kWh]


Przelicz Milidżul na Kilowatogodzina