Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Miligramów na decylitr na Nanogramów na decylitr: 1 Miligramów na decylitr [mg/dl] = 1 000 000 Nanogramów na decylitr [ng/dl]


Przelicz Miligramów na decylitr na Nanogramów na decylitr