Miligramów na decylitr -> Pound per gallon (US fluid)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Miligramów na decylitr na Pound per gallon (US fluid): 1 Miligramów na decylitr [mg/dl] = 0,000 083 454 044 531 961 Pound per gallon (US fluid)Przelicz Miligramów na decylitr na Pound per gallon (US fluid):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Miligramów na decylitr [mg/dl]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound per gallon (US fluid)'.