Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Miligramów na decylitr na Pound per gallon (imperial): 1 Miligramów na decylitr [mg/dl] = 0,000 100 224 128 552 72 Pound per gallon (imperial) [lb/gal]


Przelicz Miligramów na decylitr na Pound per gallon (imperial)