Milimetr kwadratowy -> Square foot (US)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milimetr kwadratowy na Square foot (US): 1 Milimetr kwadratowy [mm²] = 0,000 010 763 867 361 111 Square foot (US) [sqft]Przelicz Milimetr kwadratowy na Square foot (US):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Pola powierzchni'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Milimetr kwadratowy [mm²]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Square foot (US) [sqft]'.

Milimetr kwadratowy -> Square foot (US)