Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milimetr słupa rtęci na Barye: 1 Milimetr słupa rtęci [mmHg] = 1 333,224 Barye [Ba]


Przelicz Milimetr słupa rtęci na Barye