Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milimetr słupa rtęci na Foot of mercury: 1 Milimetr słupa rtęci [mmHg] = 0,003 280 840 502 147 6 Foot of mercury [ftHg]


Przelicz Milimetr słupa rtęci na Foot of mercury