Milimetr słupa rtęci -> Milibar

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milimetr słupa rtęci na Milibar: 1 Milimetr słupa rtęci [mmHg] = 1,333 224 Milibar [mBar]Przelicz Milimetr słupa rtęci na Milibar:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Milimetr słupa rtęci [mmHg]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Milibar [mBar]'.

Milimetr słupa rtęci -> Milibar