Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milimetr słupa wody na Centymetr słupa rtęci: 1 Milimetr słupa wody [mmH2O] = 0,007 355 388 141 827 6 Centymetr słupa rtęci [cmHg]


Przelicz Milimetr słupa wody na Centymetr słupa rtęci