Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milimho na Kilosiemens: 1 Milimho [m℧] = 0,000 001 Kilosiemens [kS]


Przelicz Milimho na Kilosiemens