Miliniutonometr -> Pound-inches

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej




Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Miliniutonometr na Pound-inches: 1 Miliniutonometr [mNm] = 0,008 850 745 791 327 2 Pound-inches [lbin]



Przelicz Miliniutonometr na Pound-inches:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Miliniutonometr [mNm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound-inches [lbin]'.

Miliniutonometr -> Pound-inches