Milipascal -> Centymetr słupa wody

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milipascal na Centymetr słupa wody: 1 Milipascal [mPa] = 0,000 010 197 442 889 221 Centymetr słupa wody [cmH2O]Przelicz Milipascal na Centymetr słupa wody:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Milipascal [mPa]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Centymetr słupa wody [cmH2O]'.