Milipascal -> Poundal per square foot

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milipascal na Poundal per square foot: 1 Milipascal [mPa] = 0,000 671 968 949 658 77 Poundal per square footPrzelicz Milipascal na Poundal per square foot:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Milipascal [mPa]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Poundal per square foot'.

Milipascal -> Poundal per square foot