Miliradian -> Kąta pełnego

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Miliradian na Kąta pełnego: 1 Miliradian [mrad] = 0,000 159 154 943 091 9 Kąta pełnegoPrzelicz Miliradian na pełnego:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Kąta'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Miliradian [mrad]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kąta pełnego'.